Her er nye læreplaner - Vg1 yrkesfag

Publisert: 27.02.2020 av Standard Admin E-post forfatter

I de nye læreplanene har vi i større grad lagt vekt på at fagene skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. Det elevene lærer skal være relevant for det arbeidslivet de møter.


: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/her-er-nye-lareplaner---vg1-yrkesfag/?fbclid=IwAR3_r9f-pLMbFD-e7X7mHPiCIZteJoz5v9yRjTNq9P09RzaCMLiRCVPPMn4