Lærebedrifter kan søke om ekstra lærlingtilskudd

Publisert: 22.09.2020 av Standard Admin E-post forfatter

Lærebedrifter kan søke om ekstra lærlingtilskudd. Søknadsfrist 1.november!!
Gå inn på link for se hvilke kriterier som må til for å kunne søke

: https://www.nfk.no/aktuelt/larebedrifter-kan-soke-om-ekstra-larlingtilskudd.1034220.aspx?fbclid=IwAR12tBQCz9Mq662sUGFV29JpqS-Z-ojDdVoHbqasrk4uhGllEstE5RpjkFk